30 april – 6 oktober 2019

Utställningen 2019 innebär att Ulvhälls hällar får sina första årsringar. Några av verken från 2018 kommer att finnas kvar samtidigt som vi lägger till nya verk av sju konstnärer. Vi är glada och stolta att kunna visa en utställning med några av Sveriges mest respekterade och namnkunniga konstnärer. Årets utställning innebär också början på ett större samarbete med afrikanska konstnärer, vilket vi hoppas kunna utveckla i ett större format till 2020.

Deltagande konstnärer

Ebba Bohlin

Ebba Bohlin deltog i utställning 2018 och hennes verk Entendre köptes in till konstparkens samling. I folkmun heter verket ”örat” och skulpturen läggs ut i vattnet nedanför parken. Till utställningen 2018 utförde Bohlin även verket 1,5 x 2,1573733… Embodied, där en fyrkant polerades in i en av stenhällarna i parken. Ebba Bohlin lånar ut verket till årets utställning.

Mattias Bäcklin

I en trädstam i parken högg Mattias Bäcklin in skulpturen Stamkrog inför utställningen 2018. Verket finns kvar även 2019, men kommer sakta att brytas ned och försvinna. Redan nu har stammen mörknat och insekter har börjat borra sig genom verket.

Matti Kallioinen

Matti Kallioinens skulpturer är lätta att känna igen med sina starka färger och mjuka former. I utställningen 2019 kommer Kallioinen att visa två skulpturer och ett klangspel som fångar upp vinden i parken.

Katarina Löfström

Katarina Löfström kommer att visa verket Cipher som ursprungligen gjordes för Borås internationella skulpturbiennal och som visades i centrala Borås. I konstparken hamnar verket i en helt ny kontext, men blir inte mindre storslaget.

Hanna Ljungh

I flera år har Hanna Ljung arbetat med sten och mark och intresserat sig för gruvbrytning och klimatförändringarnas påverkan på fjällvärldens natur. I utställningen kommer hon att visa skulpturer som består av borrkärnor, liknande de som tas vid olika geologiska undersökningar.

Rodney Place with Lynelle Kenned, Warrick Swinney and Boris Debackere

Rodney Place är en sydafrikansk konstnär och arkitekt. Just nu arbetar han på ett stort projekt inför 2020 då vi kommer att göra en utställning med afrikanska konstnärer. 2019 innebär en förövning inför det stora projektet och Place kommer att visa en ljudinstallation som han genomför tillsammans med sydafrikanska musiker.

Bella Rune

Bella Rune arbetar ofta med textila skulpturer och installationer, nyligen på en uppmärksammad utställning på galleri Magnus Karlsson i Stockholm. Där arbetade hon med tunna trådar av mohair men också med skulpturer gjorda av nylonlina.

Johan Thurfjell

Under de senaste åren har träd varit något som Johan Thurfjell kommit tillbaka till i sina skulpturer och teckningar. Hans konst har en högtidlighet och en särskild poesi och både den stämningen och träden kommer att vara närvarande i hans installationer i konstparken Ulvhälls hällar.

Ruben Wätte

En viktig del av Ulvhälls hällars arbete sker inom Ungdomsgruppen. Här kan alla som vill vara med och följa arbetet i parken, träffa konstnärer, producera egna verk och samarbeta med en konstnär. I år arbetar ungdomarna tillsammans med konstnären Ruben Wätte som under många år arbetat med olika former av deltagarkultur i sina projekt.

Cecilia Ömalm

Sedan hösten 2019 producerar konstparken el från en solpanel tack vare ett samarbete med SEVAB. Den är samtidigt ett nytt verk av Cecilia Ömalm, kallat Ljusverk. Dagtid kan konturerna bara anas för att vid skymningen bli allt synligare.