9 maj – 30 september 2018

Hällarna intill Ulvhälls herrgård erbjuder en fantastisk utsikt över Mälaren. I äldre tider var hällarna en del av herrgårdsparken och här och var kan man skymta spår av detta. Vi vill behålla mycket av platsens själ och karaktär och vi arbetar därför med konstnärer som med små medel kan skapa nya verk med utgångspunkten från en plats. Det kan vara en tillfällig installation, en skulptur eller ett tillägg till platsen som får oss att uppleva den på ett nytt sätt.

Deltagande konstnärer

Alvaro Campo

I teckningar, installationer, collage, video, skulptur och framför allt foto jobbar Alvaro Campo med seendet. Han arbetar med ljuset, perspektivet och förhållandet mellan bilden och verkligheten runtomkring oss. Hans verk i konstparken kommer att bygga vidare på en serie fotografier där han arbetat med en spegel för att skapa reflexer av solljus.

Peter Hagdahl

Peter Hagdahl har varit en av Sveriges tongivande konstnärer sedan 1980-talet. Många förknippar honom nog med olika former av digitala konstverk, men han arbetar också med installationer, skulpturer och måleri. Även om uttrycken är analoga så ingår de liksom de digitala verken i ett och samma resonemang om komplexa samband och system. Det kan vara ekologiska, sociala eller ekonomiska system. I konstparken kommer han att förena träden i parken via linor och dessa samlas i en hängande skulptur. På så sätt binder han samman parkens olika delar och rörelser.

Ulrika Sparre

Vad vet vi egentligen om världen? Hur skapar vi vår kunskap om den? Det är några av de frågor som Ulrika Sparre tar upp i sin konst. Hon söker sig till de områden som vetenskapen inte täcker och undersöker alternativ. Hon har utforskat magnetiska kraftfält, folktro och föreställningar om stenar i olika kulturer och dokumenterat fenomen som vi knappt kan förnimma. Till exempel de mycket svaga ljud som uppstår i porerna i en sten eller i rotsystemet på ett träd. För många kan detta sökande te sig irrationellt. Men i tider av fake news och osäkerhet är det mest rationella att söka sig nedåt jorden. Vad gömmer sig i klippblocken och i underjorden och hur ska vi tolka det vi hör?

Lundahl & Seitl

Lundahl och Seitl (Christer Lundahl och Martina Seitl) rör sig mellan dansen, teatern och konsten med hjälp av teknik. Unknown Cloud är lika mycket ett konstverk som en experimentell iscensättning. Vid en viss tid och en viss plats kommer ett virtuellt moln att passera Ulvhäll. Det upplevs genom en mobiltelefon och en app. Appens berättelse vävs på ett sinnrikt sätt samman med platsen där du som betraktare är och tar dig med på en kosmisk resa.

Ebba Bohlin

Siffrorna i titeln 1,5 x 2,1573733… anger storleken på siderna i en rektangel som vi kommer att polera upp direkt i hällen uppe på Ulvhäll. Måtten korresponderar med konstnärens egen kropp och är satta i relation till det gyllene snittet. Som i sin tur relaterar till den mänskliga kroppen.

Ute i vattnet finns skulpturen Entendre, som även den utgår från konstnären. Det är en enorm förstoring av hennes öra och om 1,5x2,1573733… är en överföring av proportioner så är Entendre en lek med skalor.

Cecilia Ömalm

Cecilia Ömalm arbetar gärna med ritningar och äldre grafik föreställande byggnader. Utfirån dessa skapar hon sedan nya rum, interiörer och världar. I flera konstverk har hon skapat stora teckningar med hjälp av ljustråd. Tråden återfinns även i hennes bidrag till konstparken och markerar en linje som kontrasterar mot i en skulptur i trä.

Markus Bohm och Morgan Fredriksson​

Tillsammans har Markus Bohm och Morgan Fredriksson skapat verktyget Nagoon. Det är en digital plattform för den som vill skapa interaktiva appar som baseras på positionsbestämning. Det digitala kommer att vara en viktig del av det som de skapar för konstparken, men kommer att kopplas samman med en mer fysisk upplevelse av platsen Ulvhäll. samman med platsen där du som betraktare är och tar dig med på en kosmisk resa.

Mattias Bäcklin

Motsättningen mellan människans egen ordning och naturen och ekologin är ett ämne som Mattias Bäcklin ofta tar upp i sina teckningar, filmer och skulpturer. Det kan vara motiv med odlingsmark där rester av civilisationens betongbyggnader håller på att brytas ned och återtas av naturen. Bilderna är alltid fyllda av detaljer och symbolik. I Ulvhäll kommer Bäcklin att skapa skulpturer av trä där byggnadsdetaljer som elledningar och proppskåp karvas fram direkt döda träd som lämnats efter gallringar av trädbeståndet i parken. Här och var kommer det att finnas små betongskulpturer föreställande rådjur. Det är ett djur som till många villaägares förtret tar sig in i trädgårdar och kalasar på fruktträd och rabatter. I Bäcklins ögon innebär de en intressant krock mellan människans och naturens ordningar.

Ulvhälls Ungdomsgrupp

Som ett led i vår ambition att göra den samtida konsten så tillgänglig som möjligt har vi bildat Ulvhälls ungdomsgrupp där alla ungdomar i Strängnäs är välkomna. Vi har träffats regelbundet sedan 2016 och håller workshops, träffar konstnärer och diskuterar konst och konstparken i Ulvhäll. Tillsammans med konstnären Alvaro Campo kommer vi att uppföra ett gemensamt verk i parken och ungdomarna kommer även att ställa ut egna verk och skapa delar av vernissageprogrammet.

Close Menu