Finansiärer

Ulvhälls hällar drivs i ett samarbete mellan Ulvhälls herrgård och Nordiska konstförbundet,  och görs möjlig tack vare generösa bidrag från:

Allmänna Arvsfonden

Ulvhäll Fest och Konferens

Snowfall AB

Sparbanken Rekarne

Business and Arts
South Africa

Strängnäs kommun

Kulturrådet

Samarbetspartners

Ulvhälls Hällar samarbetar även med

Handikappföreningarna i Sörmland